Kino

Så gjør man så når man klipper sin sau For anledningen et av fjorårets livlam.