DYKKING

Me har begge stor interesse for dykking, og har dykka både heime og i utlandet. Dykkarsertifikatet tok me her heime. Gunnleiv er divemaster og Aslaug er (foreløpig) advanced. Feriane me har vore på vert alltid planlagt rundt ein dykkartur, og til no har me prøvd Thailand, Tanzania og Australia.
Great Barrier Reef, Down Under