DIXIE

4 veker. Foto: Torhild Ringerike

5 veker. Foto: Torhild Ringerike

På veg til Vestlandet for fyrste gong, og ikkje så høg i hatten...

Sofakos

Liten malamute og mykje snø til Jul

Nyttårstur 2009/2010

Opplæring med Toto på samling Tunhovd mars 2010

Utstilling mai 2010

På tur i Rondane 2010

Trening sommaren 2010

2-spann i Sverige januar 2011 med kullbror Bison

I lag med far Buffalo Bill

Cert og BIR på Varhaug april 2011

Må vera litt oppfinnsam når ein er på hytta rett før utstilling :-)

Norsk utstillingschampion 13. november 2011

NAMK vintersamling på Merket februar 2012

SHAM-draget 2012

Palmeutstillinga 2012 - BIG3 og BIG4!

Nedre Reindalen oktober 2013

NAMK utstilling 2013

Sverige februar 2014

NKK Bø 2014 - Dixie BIM

Gullingen februar 2015

Februar 2016