OM OSS

Me bur på eit småbruk som heiter Nybru  i Vindafjord kommune. Her har me ca. 100 sau, 4 hundar og mykje vilt i skogen.

Alle som driv med sau veit at det ikkje gjer for mykje overskot, så me har begge jobb utanom gardsdrifta.

Garden har me drifta sidan 2007 og det var og då me fekk vår fyrste malamute.
På toppen av Kilimanjaro i Tanzania