TOM

3 veker

4 veker

5 veker

5 veker

6 veker

8 veker

9 veker

3 mnd

5 mnd

NAMK utstilling 2013

Desember 2013

Januar 2014

Februar 2014

Februar 2014

NKK Bergen 2014. Foto: Jan Arne Sjøholt

Foto: Jan Arne Sjøholt

Foto: Jan Arne Sjøholt

Mai 2014

Gullingen februar 2015

Sverige februar 2015

Polar Gold Cup 2015 Foto: Camilla Brøgger

Foto: Camilla Brøgger

Kyrkjesteinsdalen juli 2015

Februar 2016